GDPR

INFORMARE ŞI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prin vizitarea site-ului www.agilion.ro, atunci când completați formularul de contact, ne trimiteți un mesaj, lăsați un comentariu sau prin accesul la serviciile pe care le punem la dispoziție, va dați acordul și ne furnizați informații personale. Pe această pagină aflați ce date sunt colectate și care este scopul colectării și/sau prelucrării acestora. Astfel îți exprimi acordul, că eșți informat cu privire la stocarea și prelucrarea datelor personale citind această pagină. Acordul dumneavoastră este liber consimțit și fără vreo condiționare din partea noastră.


Încă de la început dorim să va asigurăm că nu punem la dispoziția terților liste cu adrese de e-mail în scopul obținerii de foloase materiale. Fiind vorba de informații personale, facem tot posibilul că ele să fie întotdeauna în siguranță.


Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale ale clientului sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate și drepturile pe care le are clientul ale cărui date personale sunt prelucrate.


În conformitate cu dispozițiile legale menționate anterior, ca vizitator devii persoană vizată.


Definiții


date personale înseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare între acestea, ca de exemplu nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresa de domiciliu/reședința, adresa de e-mail, adresa IP, ocupație, venit, cont bancar, orientare politică, religie, semnătura, etc.


prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;


persoană vizată înseamnă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, cu titlu de exemplu: asigurat, rudă/împuternicit al asiguratului;


Scopul prelucrării datelor cu caracter personal


Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în principal în acordarea de produse și servicii și include informații despre promoțiile site-ului, programări, identificarea dvs. și a serviciilor prestate sau solicitate.


În general colectarea de date de identificare (de tip IP sau geolocatie) se face în scopul de a oferi o experiență de browsing îmbunătățită și pentru statistici în vederea îmbunătățirii prezenței în mediul online a site-ului. Această se face prin colectarea de cookie-uri sau prin alte metode tehnice specific și nu permite întotdeauna identificarea individului (asocierea unui cookie cu o persoană).


Orice modificare a termenilor sau condițiilor prezentate mai sus va fi adusă la cunoștiință printr-o notificare trimisă prin e-mail.


Care sunt drepturile tale și cum pot fi exercitate?


Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale.

Iată lista completă a drepturilor pe care le ai:


  • Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
  • Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicită restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se intemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau pot solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator în termen de 60 de zile;
  • Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectivă prelucrare, îți poți exprimă propriul punct de vedere cu privire la această și poți contesta decizia.


Pentru exercitarea acestor drepturi, poți trimite oricând un email cu solicitările la adresa de email contact@agilion.ro


ro_RORO